top of page

Chuo cha Bibilia cha Misheni cha CRC  

Cheti cha CRC742INT katika Huduma ya Kikristo na Theolojia

Kozi hii ni kwa wale wanaotamani kuishi maisha ya kufuata mfano wa Yesu.

Uwezeshaji huu, Roho Mtakatifu aliyeongozwa, mafunzo ya vitendo sana na msingi wa kibinadamu ni utume wa Makanisa ya CRC na msingi ambao umewekwa juu ya kukuza uhusiano mkubwa na Mungu, kutoka ambapo usemi wote wa huduma unatiririka, na kuandaa huduma ya Kikristo inayotumika.

Cheti kinaendesha zaidi ya mwaka mmoja. Fomati na masomo ni kama ifuatavyo:

 • CRCCDE004A - Tumia mikakati ya vitendo na inayohusika - Mafundisho ya Msingi

 • CRC THE302A - Tafsiri data ya teolojia Tambua data ya kitheolojia - Utafiti wa Agano la Kale na sikukuu za Israeli

 • CRCTHE303A - Sasa habari juu ya mada au suala la theolojia - Ukweli wa Uumbaji Mpya na Kanisa la Agano Jipya

 • CRCTHE304A - Tumia ufahamu mpya wa kitheolojia - Roho Mtakatifu na Mapepo

 • CRCMIN301A - Tumia maarifa ya kitheolojia kwa maswala ya kisasa ya maadili - Mamlaka na Ukweli wa Bibilia

 • CRCMIN302A - Shirikisha theolojia katika lugha ya kila siku - Utabiri wa Bibilia na kurudi kwa Kristo

 • CRCTHE402A - Tafsiri data ya teolojia - Kuzungumza kwa Umma na Uenezi

 • CRCTHE403A - Linganisha na uwasilishe habari juu ya mada ya kitheolojia au suala - Uinjilishaji na Ufuatiliaji

Ziada za mapema:

Pre-requisites

- Utaratibu thabiti wa Kikristo;

- kazi katika huduma ndani ya kanisa la Kikristo;

- Mapendekezo kutoka kwa mchungaji wa CRC

- uandikishaji ulipaji na ada ya kozi kama inavyostahili

- Uelewa wa kutosha wa lugha ya Kiingereza / Kiswahili / Kifaransa ya kutosha kusoma toleo lako la Bibilia linalopendelea na uwezo wa kuonyesha ufahamu thabiti wa Neno la Mungu.

Mahitaji ya kozi:

Requirements

Hakuna mahitaji ya kozi hii

Muda:

Duration

Miezi 12

Kusimamiwa: masaa 540
Iliyodhibitiwa masaa 700
Kiasi cha Kujifunza: masaa 1240

Muundo wa Kozi:

Course Structure

Ili kufanikisha Hati katika Huduma ya Kikristo na Theolojia,
mwanafunzi lazima amalize vitengo tisa vyenye msingi sita na vitatu
mwinuko (tazama hapo juu).

Kukamilisha mafanikio ya kozi hii itahitaji wanafunzi kujihusisha
shughuli ambazo hazijasimamiwa pamoja na:

 • kujisomea mwenyewe

 • utafiti na kusoma vyanzo vya theolojia na vifaa vingine vinavyohusiana

 • Huduma ya Kikristo na theolojia

 • kuangalia na kushirikiana na wafanyikazi wa huduma ya Kikristo wenye uzoefu

 • vipindi vya ibada na maombi

 • nyakati za ibada ya umma na / au ya kibinafsi

 • kurudi kwa kibinafsi na tafakari

 • kushauriana na shirika lao na viongozi wa jamii

 • Utafiti na ujumuishaji wa mtandao na rasilimali zingine zinazohusiana

 • kwa uwanja wa Wizara ya Kikristo na Theolojia

Wakati unaohitajika kufanya shughuli hizi utatofautiana kati ya wanafunzi
kulingana na uzoefu wao. Kwa wastani, shughuli ambazo hazijasimamiwa zimeorodheshwa
hapo juu itakuwa sawa na masaa 400 - 800.

bottom of page